bài viết mới nhất
Lào Cai tách Sở Giao thông vận tải - Xây dựng sau 5 năm hợp nhất

Lào Cai tách Sở Giao thông vận tải - Xây dựng sau 5 năm hợp nhất

Trụ sở UBND tỉnh Lào Cai (Ảnh Phạm Ngọc Triển)Năm 2018, Lào Cai thành lập Sở Giao thông vận tải - Xâ ...
bài viết được đề xuất
Số nhấp chuột phổ biến
Liên kết